Kontakt

ORDFÖRANDE
Emma Lindh
0738-033308
Emma.a.l.lindh@gmail.com
VICE-ORDFÖRANDE
Benjamin Kyrk
0702-365595
Benjamin@kyrk.nu

Adress

Unga med Synnedsättning Mitt

C/O Anna-Lena Tomsson

Riksv. 28B

815 93 Tierp