Unga med Synnedsättning Mitt

US Mitt är det distrikt inom Riksorganisationen Unga med Synnedsättning som omfattar följande åtta län i mellersta Sverige –  Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Dalarna, Värmland, Östergötland, Örebro och Sörmland.