Unga Synskadade Mitt

Unga Synskadade Mitt (US Mitt) är det distrikt inom Riksorganisationen Unga Synskadade som täcker Uppsalas, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Östergötlands, Örebros, och Sörmlands län.